Електронски тестови

Напомена:Потврда коју аутоматски добијате када положите тест није правно ваљан документ. Потребан вам је СЕРТИФИКАТ-ПОТВРДА који можете преузети у Српском лекарском друштву или Вам се исти шаље на Вашу адресу.

УСЛОВ ЗА ДОБИЈАЊЕ БЕСПЛАТНЕ ПОТВРДЕ-СЕРТИФИКАТА ЈЕСТЕ ДА СТЕ ИЗМИРИЛИ ГОДИШЊУ ЧЛАНАРИНУ ЗА ДРУШТВО. УКОЛИКО НИСТЕ ЧЛАН СЛД-А, НЕОПХОДНО ЈЕ ДА УПЛАТИТЕ 4.000,00 ДИНАРА ЗА СВАКИ СЕРТИФИКАТ.

Уплату извршити на т.р.  205- 8041-21 са позивом на број акредитације теста и датумом полагања, нпр 569/23.

Зависност од коцкања

Секција за болести зависности

Aутори: Прим. др Горан Лажетић Др Марија Дабетић

Акредитовано : А-1-1229/24, 3 бода за лекаре и стом.сестре и техничаре

Scroll to Top