Електронски тестови

Напомена:Потврда коју аутоматски добијате када положите тест није правно ваљан документ. Потребан вам је СЕРТИФИКАТ-ПОТВРДА који можете преузети у Српском лекарском друштву или Вам се исти шаље на Вашу адресу.

УСЛОВ ЗА ДОБИЈАЊЕ БЕСПЛАТНЕ ПОТВРДЕ-СЕРТИФИКАТА ЈЕСТЕ ДА СТЕ ИЗМИРИЛИ ГОДИШЊУ ЧЛАНАРИНУ ЗА ДРУШТВО. УКОЛИКО НИСТЕ ЧЛАН СЛД-А, НЕОПХОДНО ЈЕ ДА УПЛАТИТЕ 4.000,00 ДИНАРА ЗА СВАКИ СЕРТИФИКАТ.

Уплату извршити на т.р.  205- 8041-21 са позивом на број акредитације теста и датумом полагања, нпр 569/23.

УПОТРЕБА И ЗАВИСНОСТ ОД БЕНЗОДИЈАЗЕПИНА – ОСНОВЕ

Секција за болести зависности
Аутори: прим. др Горан Лазетић, прим. мр сц. мед. др Ивице Младеновић

Акредитовано: А-1-1165/23, са 3 бода за лекаре, за фармацеуте, за медицинске сестре и техничаре.

Тест важи до 22.5.2024.

Програми организованог скрининга рака дојке, рака грлића материце и колоректалног карцинома

Секција за социјалну медицину
Аутори:проф. др Верица Јовановић, др Радољупка Радосављевић, др Клаудиа Кравић, др Бојана Павловић, др Тамара Наумовић, др Александра Николић
Акредитовано:А-1-569/23,са  3 бода за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, мед.сестре и техичаре
Тест важи до 13.3.2024.

Scroll to Top