Подружнице у Београду

Мандат од 2023. до 2027. године

ПродужницаМестоПредседникСекретар
Војно медицинска академијаЦрнотравска 17, Београддоц, др Милан Јовановићаист.др Оливера Јованикић
Градски завод за хитну медицинску помоћБулевар Франше Д’ Епереа 5, Београддр Данијела Тасић-Урош
потпредседник:
др Ивана Стефановић
др Владан Илић
Дом здравља „Вождовац“Устаничка 16, Београддр Ана Јеремић
потпредседник:
др Данијела Боројевић
др Андријана Грбић
Дом здравља „Врачар“Бојанска 16, Београддр Гордана Радевић
потпредседник:
др Александра Богдановић
др Биљана Савковић
Дом здравља „Др Милутин Ивковић“Кнез Данилова 16, Београддр Маја Вучковић
потпредседник:
др Весна Гајић-Драговић
Дом здравља „Земун“Раде Кончара 46др Наташа Митровић
Дом здравља „Др Ђорђе Ковачевић“,Др Ђорђа Ковачевића 27, Лазаревацдр Милена Костић
потпредседник:
др Наташа Шаренац
др Љиљана Божовић


Дом здравља „Нови Београд“Маршала Толбухина 30,
Нови Београд
др Лидија Пушоњић-Остојић
потпредседник:
др Марина Арсић
Дом здравља „Обреновац“Војводе Мишића 231, Обреновацприм. др Снежана Јанковић
Дом здравља „Др Симо Милошевић“Пожешка 82-84, Београддр Катарина Лазовић
потпредседник:
др Јасмина Шкорић
др Владан Димовски
Дом здравља “Стари град“Симина 27, Београддр Снежана Вујановићдр Наташа Миливојевић
Завод за здравствену заштиту студенатаКрунска 57, Београддр Снежана Стојановић-Ристић
потпредседник:
др Естера Видаковић
др Миодраг Арсић

Институт за медицину рада и радиолошку заштиту КЦС
„Др Драгомир Карајовић“
Делиградска 29, Београддр Бранислав Марић
потпредседник:
прим. др Слободан Поповић
прим. др Слађана Вуковић
ИКВ “Дедиње“Хероја Милана Тепића 1, БеоградНИСУ ИЗВРШИЛИ ИЗБОРЕ
КБЦ “Бежанијкса коса“Бежанијска коса бб, Земундр Вера Вукић
потпредседник:
др Весна Вуловић
КБЦ „Др Драгиша Мишовић“Хероја Милана Тепића 1, Београддр Миодраг Трајковић
потпредседник:
доц. др Јасна Трбојевић-Станковић
др Младен Танасковић
КБЦ „Земун“Вукова 9, Земундоц. др Зорица Цветковић
потпредседник:
др Александра Девић
др Андрија Кулић
КБЦ „Звездара“Димитрија Туцовића 161, Београдклин. асист. др сц. мед Петар Ђурић
Фонд ПИОЗДр Александра Костића 9, Београддр Данијела Домазет
др Катарина Јовановић
Универзитетски клинички центар СрбијеПастерова 2, Београдпроф. др Небојша Антонијевићдр Владимир Радак
 
Scroll to Top