Секција за клиничку и примењену анатомију

О нама

Поштовани,

Задовољство ми је да Вас и на овај начин упознам са историјатом, принципима функционисања и активностима Секције за клиничку и примењену анатомију српског лекарског друштва (СЛД).

Секција за клиничку и примењену анатомију српског лекарског друштва (СЛД) основана је 1997. године у Београду.

Први председник секције (у периоду од 1997. до 2002. године) била је проф. др Вера Лолић-Драганић, редовни професор анатомије на Медицинском факултету у Београду.

Следећи председник Секције, у периоду од 2002. до 2008. године, била је проф. др Радмила Гудовић, редовни професор анатомије на Меди­цинском факултету у Новом Саду.

На Конгресу анатома, у организацији Српског анатомског друштва (САД) Србије, у Врњачкој Бањи, 2008. године, за председника Секције изабран је проф. др Раде Чукурановић, редовни професор анатомије на Меди­цинском факултету у Нишу, који је и актуелни председник ове Секције.

Секција за клиничку и примењену анатомију СЛД функционише тако што обично сваке године организује два скупа анатома, један у пролеће, а други у јесен. У години када се организује и Конгрес анатома у органи­зацији САД, Секција за клиничку и примењену анатомију СЛД је редовно суорганизатор Конгреса.

Скупови Секције нису акредитовани све до 2014. године, пошто највећем броју чланова – анатома нису били потребни бодови за про­дужење лиценце, јер су ангажовани само на медицинским факултетима.

Како расте број колега који су ангажовани и у појединим здравственим установама, те су им потребни и бодови за лиценцирање, то је састанак Секције одржан новембра месеца 2014. године у Нишу и акре­дитован. Акредитација ће надаље бити редован поступак у орга­ни­зацији скупова Секције за клиничку и примењену анатомију СЛД.

У 2014. години, Секција за клиничку и примењену анато­мију СЛД је такође организовала два скупа. Била је суорганизатор III Кон­греса Српског анатомског друштва Србије, септембра месеца, а новембра је организовала акредитован скуп на Медицинском факултету у Нишу, под називом „Клиничка анатомија – корак у будућност“.


Проф. др Раде Чукурановић
председник Секције за клиничку и примењену СЛД

У Нишу, 22. 2. 2014. год.

Scroll to Top