Секција за дечију хирургију

Председништво и чланови

Председништво секције

Председник секције

Прим.др сц.мед. Предраг Илић

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ Радоја Дакића 6-8, Нови Београд predrag.ilic70@yahoo.com

Секретар

Др сц.мед. Нинослав Беговић

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“Радоја Дакића 6-8, Нови Београд

Чланови председништва:
Мр сци. др С. Барлов, Краљево
Др М. Вукотић, Чачак
Проф. др Д. Добановачки, Нови Сад
Проф. др Д.Ђоковић, Крагујевац
Др С. Ђурић, Ваљево
Мр сци. Др З. Елек, Кос. Митровица
Др Б. Јанковић, Зајечар
Доц. Др Д.Јовановић, Нови Београд
Мр сци. др Б. Лучић-Простран, Нови Сад
Др М. Марјановић, Ужице
Др Џ. Себечевац, Нови Пазар
Асс. др Р. Симић, Нови Београд
Проф. др А. Славковић, Ниш
Асс. др Ж. Спасић, Ниш
Др М. Шатара, Бања Лука

Универзитетска дечја клиника
Београд, Тиршова 10
Тел: 011/2060-651
Fax: 011/2684-672
Еmail: sekcija@yahoo.com

Scroll to Top