СТАТУТ

На основу члана 12. и 78. Закона о удружењима (Службени гласник РС, 51/2009, 99/2011 и др. закони и 44/2018. др. закон) на седници одржаној дана 28. децембра 2018. Скупштина Српског лекарског друштва усвојила је измене и допуне Статута и пречишћен текст Статута који сада гласи

Scroll to Top