Нефролошка секција

Контакт

nefroloska.sekcija@gmail.com

Председник секције:

Проф. др Виолета Кнежевић                                                                                                                               vknezevic021@gmail.com

 
Потпредседник секције:
 
Доц. др Зорица Димитријевић
 
Секретар секције:
 
Асист. др Тијана Азашевац
 

 

 

Scroll to Top