Нефролошка секција

Председништво и чланови

Председништво:

Проф. др Виолета Кнежевић 
Доц. др Зорица Димитријевић
Проф. др Сања Симић-Огризовић
Проф. др Александра Кезић
Проф. др Виолета Кнежевић
Доц. др Верица Станковић-Поповић
Доц. др Бранкица Спасојевић
Доц. др Бранкица Терзић
Доц. др Тамара Јемцов
Прим.др Момир Прокоповић
Др Светлана Пејановић
Др Драгана Станковић-Тошић
Др Бојан Марковић
Др Татјана Рајчић
Др Тијана Азашевац
Scroll to Top