logogrey

Секција за ортопедску хирургију и трауматологију

Актуелности

  • Нема стручних скупова у најави

Председник:
проф. др Чедомир Вучетић

Потпредседник:
Асист. др Милан Митковић

Секретар:
др Бранислав Кривокапић

SYMPHOSIUM - CONTROVERSIES IN TRAUMA SURGERY

Scroll to Top