logogrey

Секција за нутрицију, микробиоту и имунометаболизам

Актуелности

  • Нема стручних скупова у најави
  • Нема прошлих стручних скупова

Председник:
асист. др Владимир Миливојевић

Потпредседник:
др Иван Ранковић

Секретар:
др Ива Лолић

Scroll to Top