Музеј

Playlist

3 Videos

МУЗЕЈ НАУКЕ И ТЕХНИКЕ-БЕОГРАД,
ОДЕЉЕЊЕ – МУЗЕЈ СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА

снимак је поклон Др Петра Марковића

Scroll to Top