orl_logo

Оториноларинголошка секција

О нама

Оториноларинголошка секција Српског лекарског друштва је основана 1.02.1948 године са 41 специјалистом оториноларингологом који су укључени у рад секције. Основни циљеви организације су били стручно уздизање лекара и неговање лекарске етике, као и сарадња и повезивање са другим стручним организацијама. Од тада до данас, велики број чланова Српске оториноларинголошке секције активно учествује у раду међународних скупова што је српску оториноларингологију уврстило у пуноправне чланове престижних међународних организација. Са развојем савремене технологије усвојена су нова знања и вештине, што чини свеукупни динамични развој. Чланови секције су активно укључени у рад Светског, Европског удружења оториноларинголога. Реорганизовано је и на ноге стало, са тенденцијом интентивног развоја и Балканско удружење оториноларигнолога. Секција броји 510 чланова, са актвиношћу организовања стручно научних скупова са различитом тематиком. Формирани су активни у оквиру секције чији је задатак даљег уско стручног организовања и развоја ове динамичне дисциплине.

Рад Оториноларинголошке секције је континуиран и подразумева:

– редовно одржавање стручних скупова у току године, са учешћем домаћих и иностраних предавача;

– успостављање сарадње између оториноларинголога клиничких, клиничко-болничких, здравствених и других установа у Србији;

– стручно и научно напредовање и усавршавање чланова Оториноларинголошке секције;

– организовање конгреса и курсева из различитих области оториноларингологије;

– праћење новина из различитих области оториноларингологије у земљи и иностранству;

– учествовање на европским и светским оториноларинголошким конгресима;

– укључивање и учествовање у европским пројектима из области оториноларингологије

– унапређење едукације младих, укључивање у евопске организације за медицинске специјализације, побошање плана и прогарам едукације у оквиру специјализације из оРЛ, укључивање младих у домаће и међународне организације

За постизање циљева рада оториноларигнолошке секције потребно је активно учешће чланова Секције, сталан рад, организација домаћих и међународних скупова, даље повезивање са установама, организацијама и појединцима који ће поред стручно неучног учврстити и морално етичке вредности оториноларигнолога Србије.

Scroll to Top