Секција за клиничку и примењену анатомију

Контакт

Проф. др Раде Чукурановић
radecukuranovic@yahoo.com

Проф. др Слободан Влајковић
sloti@ptt.rs

Медицински факултет у Нишу
Катедра за анатомију
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш

Scroll to Top