Плакање као универзални и јединствени начин изражавања емоција код људи и туговање

Секција опште медицине

Аутор: прим. мр сц. мед. др Златка Марков

Акредиовано А-1-1759/23, са 5 бодова за лекаре, стоматологе. фармацеуте и биохемичаре

http://www.opstamedicina.org/elektronski-testovi/?id=YMMlj8oVHUeYHJuWjFqGg

Scroll to Top