Секција за клиничку фармакологију

Председништво и чланови

од 07. јуна 2019.

Председник Секције за клиничку фармакологију Српског лекарског друштва
Прим. др Драгана Кастратовић – Маца
Служба за клиничку фармакологију, КЦС
Пастерова 2, Београд
Email: prim.maca.kastratovic@gmail.com

Потпредседник Секције за клиничку фармакологију Српског лекарског друштва
Проф. др Борис Милијашевић
Завод за фармакологију , токсикологију и клиничку фармакологију, МФ Нови Сад
Хајдук Вељкова 3, Нови Сад
Email: borismed@gmail.com

Секретар Секције за клиничку фармакологију Српског лекарског друштва
Др Срђан Марковић
КЦС, ФФХ, Београд
Пастерова 2, Београд
Email: srdjan0302@gmail.com

Scroll to Top