logogrey

Секција за клиничку биохемију и лабораторијску медицину

Актуелности

  • Нема стручних скупова у најави

Председник:
проф. др Александра Исаковић

Потпредседник:

Секретар:
проф. др Соња Мисирлић-Денчић

Scroll to Top