logogrey

Канцеролошка секција

Актуелности

  • Нема стручних скупова у најави

Председник:
проф. др Иван Марковић, хирург
Клиника за онколошку хирургију, Институт за онкологију и радиологију Србије
Медицински факултет, Универзитет у Београду

Потпредседник:

Секретар:
Кл. асист. др Нада Сантрач
Клиника за онколошку хирургију, Институт за онкологију и радиологију Србије
Медицински факултет, Универзитет у Београду

Scroll to Top