logogrey

Секција за клиничку и примењену анатомију

Актуелности

  • Нема стручних скупова у најави

Председник:
проф. др Раде Чукурановић
Катедра за анатомију МФ
Ниш

Потпредседник:
проф. др Слободан Влајковић

Секретар:
Доц. др Владимир  Живковић
Катедра за анатомију МФ
Ниш

Scroll to Top