orl_logo

Оториноларинголошка секција

Председништво и чланови

Председник: Asisstant Professor Јасмина СТОЈАНОВИЋ

Потпредседник: др Иван Ђорђевић

Секретар: др Андра ЈЕВТОВИЋ

Чланови председништва:

Проф. др Ненад Арсовић Клиника за ОРЛ и МФХ

Проф. др Предраг Станковић Клиника за ОРЛ и МФХ

Доц. др Љиљана Чворовић Клиника за ОРЛ и МФХ

Доц. др Владимир Нешић Клиника за ОРЛ и МФХ

Доц. др Зоран Дудварски Клиника за ОРЛ и МФХ

Прим. мр.сц.мед др Растислав Пољовка ОРЛ клиника КБЦ Земун

Прим. мр.сц.мед др Андреј Грубор ОРЛ клиника КБЦ Земун

Др Владимир Шарановић ОРЛ клиника КБЦ Звездара

Др Владан Милутиновић ОРЛ клиника КБЦ Звездара

Прим. др Петар Васиљевић ОРЛ клиника КБЦ Звездара

Доц. др Миланко Милојевић ОРЛ клиника,ВМА Београд

Доц. др Ненад Балетић ОРЛ клиника,ВМА Београд

Проф. др Рајко Јовић Клиника за ОРЛ и ХГВ,

Клинички центар Војводина

Проф. др Љиљана Влашки Клиника за ОРЛ и ХГВ, Клинички центар Војводина

Прим. др Јасна Јовићевић Клиника за ОРЛ и ХГВ, Клинички центар Војводина

Др Драган Стојанов ОРЛ клиника Клинички центар Ниш

Проф. др Милан Станковић ОРЛ клиника Клинички Центар Ниш

Проф. др Душан Милосављевић ОРЛ клиника Клинички центар Ниш

Доц. др Бранислав Белић Клиника за ОРЛ, Клинички центар Крагујевац

Доц. др Јасмина Стојановић Клиника за ОРЛ, Клинички центар Крагујевац

Др Ђорђе Томић ОРЛ Центар, КБЦ Драгиша Мишовић

Др Иван Ђорђевић ОРЛ Центар, КБЦ Драгиша Мишовић

Доц. др Иван Баљошевић ОРЛ Центар, Институт за мајку и дете

Др Младен Новковић ОРЛ Центар, Институт за мајку и дете

Др Јасмина Филиповић Дом здравља Звездара

Прим. др Љубомир Игњатовић ЗЗЗ радника Железница Србије

Прим. др Мирослав Кендришић Општа болница Сремска Митровица

Др Лазар Сивчев Општа болница Кикинда

Проф. др Владимир Кљајић Клиника yа ОРЛ и ХГВ, Клинички Центар Војводине

Др Мирољуб Трифуновић Општа болница, Студеница, Краљево

Др Владо Спироски ОРЛ служба, Општа болница Јагодина

Др Горица Стојановић Служба за ОРЛи МФХ,ЗЦ Лесковац

Др Младен Костић Служба за оториноларингологију, Општа болница Врање

Др Владислав Милићевић Здравствени центар Зајечар

Др Драган Миленковић Општа болница ,,Др Алекса Савић“, Прокупље

Др Зоран Милосављевић Општа болница Ваљево

Др Милушка Алајбеговић Општа болница ‘’Др Лаза Лазаревић,,Шабац

Доц. др Југослав Гашић Општа болница,Косовска Митровица

Прим. мр сц.мед. др Марианне Видојевић МКМ Специјалистичка ординација , Нови Београд

Scroll to Top