Како постати члан?

Добродошли на део сајта Српског лекарског друштва намењен евиденцији чланова.

Да би постали наш члан Српског лекарског друштва, потребни су:

1) попуњена приступница (Преузми приступницу) – попуњену приступницу послати на адресу clanovi@sld.org.rs

2) фотокопирана или секнирана диплома о завршеном факултету или лиценцни лист (број лиценце)

3) уплаћена чланарина

Молимо Вас да у формулар унесете валидне податке, а они ће бити чувани у складу са највишим стандардима заштите приватности.

Такође Вас молимо да приликом уплате посебну пажњу обратите на поље „Позив на број“ које се обавезно попуњава према инструкцијама датим у примеру.

Све додатне информације о евиденцији чланова и чланству у СЛД можете добити на телефон: 011/3245-149

0014

Секција за општу медицину

0015

Секција за акупунктуру

0016

Секција за алергологију и клиничку имунологију

0017

Секција за анестезиологију, интензивно лечење и терапију бола

0020

Секција за болести зависности

0021

Секција за болести уста и зуба

0022

Секција за ваздухопловну и козмичку медицину

0023

Гастроентеролошка секција

0024

Геријатријска секција

0025

Гинеколошкоакушерска секција

0026

Дерматовенеролошка секција

0027

Секција за дечју неуропсихијатрију

0028

Секција за дечју превентивну стоматологију

0029

Секција за дечју хирургију

0031

Секција за дечју ортопедију

0032

Ендокринолошка секција

0033

Епидемиолошка секција

0034

Интернистичка секција

0035

Секција за инфективне болести

0036

Секција за историју медицине

0037

Канцеролошка секција

0038

Кардиолошка секција

0039

Секција за клиничку биохемију и лабораторијску медицину

0041

Секција за медицину рада

0043

Микробиолошка секција

0044

Неуролошка секција

0045

Неурохируршка секција

0046

Нефролошка секција

0047

Секција за нуклеарну медицину

0048

Секција за оралну имплантологију

0049

Секција за ортопедску хирургију и трауматологију

0050

ОРЛ – Оториноларинголошка секција

0051

Секција за оралну хирургију

0053

Офталмолошка секција

0054

Секција за патолошку анатомију

0055

Педијатријсака секција

0056

Секција за перинаталну медицину

0058

Пнеумофтизиолошка секција

0059

Секција за превентивну медицину – хигијена

0061

Психијатријска секција

0062

Секција за психотерапију

0063

Секција за радиотерапију

0064

Секција за радиолошку дијагностику

0065

Реуматолошка секција

0066

Секција за персонализовану микологију

0068

Секција за клиничку и примењену анатомију

0069

Секција за социјалну медицину

0070

Секција за спортску медицину

0072

Секција за стоматолошку протетику

0073

Секција за судску медицину 

0076

Секција за трансфузиологију

0077

Хематолошка секција

0078

Хепатолошка секција

0079

Хируршка секција

0082

Секција за физиологију и патофизиологију

0083

Секција за физикалну медицину и рехабилитацију

0085

Секција за ургентну медицину

0091

Секција за нутрицију, микробиоту и имунометаболизам

0094

Академија медицинских наука

0095

Уролошка секција

0099

Секција за хомеопатију

0100

Секција за клиничку фармакологију

0102

Интерсекцијски одбор за здравствени менаџмент

0104

Секција за проточну цитометрију у биомедицини

0105

Секција за аутономни нервни систем

0107

Секција за традиционалну медицину

0108

Интерсекцијски одбор за меланом

0109

Интерсекцијски одбор за онкологију главе и врата

0110

Секција специјализаната, докторанада и младих лекара

0112

Секција за хистологију и ембриологију

0179

Секција за хирургију шаке

Scroll to Top