Хепатолошка секција

Председништво

Председник секције:

Проф Др Горан Бјелаковић

Клиника за гастроентерологију и хепатологију, Клинички Центар Ниш, Булевар Зорана Ђинђића 48, 18000 Ниш.

Секретар:

Др Мирјана Радисављевић

Клиника за гастроентерологију и хепатологију, Клинички Центар Ниш, Булевар Зорана Ђинђића 48, 18000 Ниш.

Потпреседници:

Проф Др Горан Јанковић, Клиника за гастроентерохепатологију, Клинички Центар Србије

Проф Др Јасмина Симоновић Бабић, Клиника за инфективне и тропске болести Клинички Центар Србије

Доц Др Јасна Јовић, Клиника за гастроентерологију и хепатологију, Војномедицинска Академија

Доц Др Жељка Савић, Клиника за гастроентерологију и хепатологију, Клинички Центар Војводине

Доц Др Тамара Алемпијевић, Клиника за гастроентерохепатологију, Клинички Центар Србије

Scroll to Top