logogrey

Секција за хистологију и ембриологију

Актуелности

  • Нема стручних скупова у најави
  • Нема прошлих стручних скупова

Председник:
проф. др Душан Лалошевић
Нови Сад

Потпредседник:
прим. др Ана Кесић

Секретар:
асист. Др Бисерка Вукомановић Ђурђевић ВМА, Београд

Scroll to Top