logogrey

Секција за радиолошку дијагностику

Актуелности

  • Нема стручних скупова у најави
  • Нема прошлих стручних скупова

Председник:
проф. др Јовица Шапоњски
УКЦС, Београд

Потпредседници:
проф. др Зорица Милошевић
проф. др Викторија Вучај-Ћириловић
пуковник др Драган Дуловић  

Секретар:
др Душан Шапоњски УКЦС, Београд

Scroll to Top