Програм 66. Гинеколошко-акушерске недеље

ПРВИ ДАН – 25.05.2023. године (четвртак)

8:00-13:30  Регистрација учесника (прекид од 9:00-9:40)

 9:00 -9:40  СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ 66. ГАН

(Хотел Crowne Plaza сала Pacific&Atlantic)

 ПОЧАСНО ПРЕДСЕДНИШТВО:

 

Проф. др Оливера Контић-Вучинић

Прим. др Миомир Крстић

Др мр сц. Паја Момчилов

Проф. др Тихомир Вејновић

Проф. др Снежана Ракић

Академик Небојша Радуновић

Проф. др Александар Стефановић

Проф. др Жељко Миковић

Проф. др Ђорђе Илић

УВОДНО ИЗЛАГАЊЕ ПРЕДСЕДНИЦЕ ГАС СЛД

Проф. др Оливере Контић-Вучинић

ПОЗДРАВНА РЕЧ

 ПРЕДСЕДНИКА СЛД

Академик Радоје Чоловић

ПОЗДРАВНА РЕЧ ДЕКАНА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

Проф. др Лазар Давидовић

ЖИВОТ И ДЕЛО ПРОФ. ДР ДУШАНА СТАНОЈЕВИЋА

Проф. др Ана Митровић Јовановић

ОБРАЋАЊЕ УЧЕСНИЦИМА СКУПА

Проф. др Душан Станојевић

100 ГОДИНА ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКЕ КЛИНИКЕ УКЦС

Проф. др Александар Стефановић, директор ГАК УКЦС и Председник УГОСЦГРС

100 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА АКАДЕМИКА ВОЈИНА ШУЛОВИЋА

Др Паја Момчилов

 

ДОДЕЛА НАГРАДЕ „АКАДЕМИК БЕРИСЛАВ БЕРИЋ“

Проф. др Весна Берић

 

Пленарно предавање

9:40-10:00 (Сала Pacific&Atlantic)

Др Паја Момчилов – Порођај у Србији некада и сада

 

Тема I – САВРЕМЕНО ПОРОДИЉСТВО (сала Pacific&Atlantic)

Радно председништво: Др Паја Момчилов, Проф. др Љиљана Мирковић, Прим. др Марија Тасић

 

Предавач

10:00-10:12

Латентна фаза порођаја  

 

Др Снежана Стаменовић

10:12-10:24

Да ли нам треба окситоцин у активној фази порођаја – Stopoxy study

Проф. др Оливера Контић-Вучинић

Асс др Душица Коцијанчић Беловић

10:24-10:36

Асистирани вагинални порођај, можемо ли га учинити безбеднијим?

Проф. др Снежана Ракић

10:36-10:48

Царски рез на комплетној дилатацији – техника и компликације

Проф. др Ратко Матијевић

10:48-11:00                       Дискусија

                         Панел дискусија – МАТЕРНАЛНИ МОРТАЛИТЕТ

                                             (сала Pacific&Atlantic)

                           Модератор: Проф. др Жељко Миковић

11:00-11:15

Глобални, регионални и локални епидемиолошки подаци у вези са матерналним морталитеттом

Проф. др Жељко Миковић

Асс др Реља Лукић

11:15-11:27

Матернални морталитет: шта, где, зашто и како

Проф. др Ратко Матијевић

11:27-11:39

Мерење матерналне смртности – методологија и изазови

Др Маја Крстић

11:39-11:51

Матернални морталитет – судскомедицински аспект

Доц. др Бојана Раднић

11:51-12:03

Превентабилни узроци матерналног морталитета

Проф. др Оливера Контић-Вучинић

Асс др Стефан Дугалић

12:03-12:15

Непревентабилни узроци матерналног морталитета – искуства ГАК Народни Фронт

Доц.др Весна Мандић Марковић

12:15-12:27

Ретки узроци тешког акутног матерналног морбидитета

Проф. др Тихомир Вејновић

Асс др Александра Вејновић

12:27-12:45             Дискусија

12:45-13:00    Сателитски симпозијум 4U Pharm – Савремени приступ суплементацији у трудноћи,   Асс. др Тијана Јањић            

13:00-13.15                 Кафе пауза

                          12:45-13:45      СКУПШТИНА ГАС СЛД

                                                        (конферецијска сала)

                           Тема IIСАВРЕМЕНО ПОРОДИЉСТВО

                                                  (сала Pacific&Atlantic)

Радно председништво: Проф. др Тихомир Вејновић, Проф. др Ана Данева

                                          Маркова, Прим. др Милена Аћимовић

13:15-13:27

Кардиотокографија – предности и мане

Проф. др Ђорђе Петровић

13:27-13:39

Карлични порођај у 21. веку  

Асс. др Славица Акшам

13:39-13:51

Перинеална траума у порођају – превенција и збрињавање

Проф. др Светлана Јанковић

13:51-14:03

Третман постпарталних крварења – ФИГО водич

Асс. др Слађана Михајловић

14:03-14:15                    Дискусија

14:15-14:45   Постер презентације (фоаје сала Pacific&Atlantic)

                                     Радно председништво:

           Прим. др Аца Ћурковић, Проф. др Зорица Грујић, Прим. др Дејана

                                                         Милојевић

Милица Комненић Радовановић и др. Рекласификација мутације у PTPN11 гену захваљујући фамилијарном генетичком тестирању иницираном увећањем нухалне транслуценце фетуса. КГА УКЦС.

Миљана Јовандарић и др. Терапијски изазови у спречавању раних и касних компликација превременог рођења. КГА УКЦС.

Миомир Крстић, Милан Докић – Смрт Кнегиње Зорке после порођаја. КГА УКЦС.

Миомир Крстић, Милан Докић – Др Марија Фјодоровна Зиболд – прва жена лекар у Србији. КГА УКЦС.

Мирјана Богавац и др. Non-Hodgkin lymphom и Diabetes mellitus тип 1:  трудноћа, дијагностички поступак и порођај. КЦ Војводине Нови Сад.

Данка Мостић Станишић. Терапија бола у фетоонкологији. КГА УКЦС.

Мирјана Марјановић Цвјетићанин. Утицај матерналних тиреоидних хормона на фетални раст-преглед литературе. КГА УКЦС.

Наташа Јанковић. Трудноћа након донације бубрега – приказ случаја. ОБ Пирот.

Олга Филимоновић и др. Диференцијално-дијагностичке дилеме између акутне мијелоидне леукемије и HELLP синдрома: приказ случаја. КБЦ др Д.Мишовић.

Сава Мирчић и др. Дијагностика акутне плућне емболије након царског реза:  приказ случаја и  преглед литературе. КГА УКЦС.

Сандра Бабић и др. Торзија аднекса – приказ случаја. КГА УКЦС.

Сандра Живуловић и др. Учесталост порођаја царским резом на територији Гроцке. ДЗ Гроцка.

Славко Крстић и др. Појава правих чворова код породиља у болници у Пасјану. ЗЦ Гњилане.

Тамара Максимовић и др. Гинеколошки малигнитети и опстретички исходи – серије случаја. Институт за онкологију Војводине, КЦ Војводине.

14:15-15:00                          РУЧАК

 

                          Тема IIIСАВРЕМЕНО ПОРОДИЉСТВО

                                               (сала Pacific&Atlantic)

Радно председништво: Проф. др Снежана Плешинац, Проф. др Јелена Стаменковић, Прим.др Војо Микетић

15:00-15:12

Допринос гинеколошке струке побољшању наталитета у Србији

Проф. др Љиљана Мирковић

15:12-15:24

Робсонова класификација царских резова

Проф. др Ђорђе Петровић

15:24-15:36

Комуникација са трудницом и партнером/породицом за време и после хитних стања у акушерству 

Доц. др Драган Стајић

15:36-15:48

Анестезија у порођају

Др Жана Иванковић

15:48-16:00                Дискусија

16:00-16:15   Сателитски симпозијум Access To Genome Srbija – Значај увођења хромозомског array-a у рутинску пренаталну дијагностику, Милица Филиповић Станковић специјалиста генетике

           Тема IV – КАКО УНАПРЕДИТИ ПОРОДИЉСТВО У СРБИЈИ 

                                              (сала Pacific&Atlantic)

Радно председништво: Проф. др Ђорђе Петровић, Проф. др Светлана Јанковић, Др Јасна Опалић

16:15-16:27

Препоруке СЗО о вођењу порођаја

Асс др Тијана Јањић

16:27-16:39

Значај људског фактора и организације акушерске службе у превенцији пропуста у акушерству

Др Милена Перишић Митровић

16:39-16:51

Актуелна организација породилишта у Србији

Др Жељка Вуковић

16:51-17:00             Дискусија

          СЛОБОДНА САОПШТЕЊА – акушерство/перинатологија

                                          (сала Pacific&Atlantic)

Радно председништво: Проф. др Оливера Контић-Вучинић, Проф. др Мирослава Гојнић, Асс др Тијана Јањић

17:00-17:05

Фактори ризика за настанак постпарталне депресије – искуства регионалног здравственог центра

Дејан Михајловић и др; КЦ Косовска

Митровица

17:05-17:10

Руптуре меких делова порођајних путева и фактори који на њих утичу током вагиналног порођаја адолесцентних пацијенткиња

Јасна Опалић и др; КГА УКЦС

17:10-17:15

Значај секвенцирања клиничког егзома наредне генерације код фетуса са урођеним аномалијама

Бојана Петровић и др; КГА УКЦС

17:15-17:20

Корелација броја порођаја и становника зајечарске општине у периоду од 1961. до 2022.године

Вера Најдановић Мандић; Ординација Зајечар

17:20-17:25

Компликације трудноћа из ИВФ-а са различитим узроцима инфертилитета

Јелена Митровић и др; ГАК Народни Фронт

17:25-17:30

Инциденца и исход превременoг порођајa: опсервациона ретроспективна студија једног центра

Јелица Уљаревићи др; ГАК Народни Фронт

17:30-17:35

Број адолесцентних порођаја у КБЦ Земун током последњих шест година-наше искуство

Ивана Тодић и др; КБЦ Земун

17:35-17:40

Интрапарталне компликације код пацијенткиња са гестацијским дијабетес мелитусом

Дуња Попов и др; ГАК Народни Фронт

17:40-17:45

Мерење дужине цервикалног канала у терминским и посттерминским  трудноћама у предикцији спонтаног порођаја и успеха индукције порођаја

Марко Станковић и др; ГАК Народни Фронт

17:45-17:50

Исходи трудноћа и начини порођаја међу гојазним COVID позитивним трудницама

Нада Мрђа и др; КБЦ Др Д. Мишовић

17:55-18:00

Трудноћа и тромбофилијa: исходи и компликације

Сабрина Шкријељ и др; ГАК Народни Фронт

18:00-18:05

Однос sFLT/PlGF у детекцији плацентног синдрома

Срђан Станимировић и др; ГАК Народни Фронт

18:05-18.20                      Дискусија

                   ЗА СВЕ УЧЕСНИКЕ И ГОСТЕ 66. ГАН ГАС СЛД,

25.05.2023.GODINE, СА ПОЧЕТКОМ У 20.30, У САЛИ PACIFIC&ATLANTIC HOTELA CROWNЕ PLAZA

ОРГАНИЗОВАНА ЈЕ СВЕЧАНА ВЕЧЕРА

                              ДОБРОДОШЛИ!!!

                          ДРУГИ ДАН – 26.05.2023. године (петак)

ПРОБЛЕМ ОЧУВАЊА РЕПРОДУКТИВНОГ ЗДРАВЉА ЖЕНА

 

Тема I БМПО   у СРБИЈИ – СТВАРНО И МОГУЋЕ

                                  (сала Pacific&Atlantic)

Радно председништво: Проф. др Ана Митровић Јовановић, Проф. др

                                          Снежана Црногорац

9:00-9:12

Донација-пресек ситуације и актуелне могућности

Проф. др Снежана Видаковић

9:12-9:24

Животна доб – утицај на репродукцију кроз квалитет репродуктивног материјала

Др Ивана Јоксић

9:24-9:36

Место ендокринолога  у БМПО тиму

Проф. др Ђуро Мацут

9:36-9:48

Оптимизација протокола стимулације у БМПО процедурама 

Проф. др Артур Бјелица

9:48-10:00

Место ембриолога у тиму – Стандардизација и сертификација ембриолога

Милица Крстивојевић, Ана Јеремић

10:00-10:12

Трудноћа из ИВФ-а са посебним освртом на начин завршавања

Доц. др Весна Мандић Марковић

10:12-10:30

Закључци

Проф. др Ана Митровић Јовановић

10:30-10.45   Сателитски симпозијум Здравље Лесковац – Савремени приступ женском здрављу – новине из компаније Здравље Лесковац,  Асс др Стефан Дугалић

Тема II – ДИЈАГНОСТИКА И ТЕРАПИЈА МАСИВНИХ КРВАРЕЊА И ХЕМОРАГИЈСКОГ ШОКА У НЕГРАВИДНИХ ПАЦИЈЕНТКИЊА

                                                  (сала Pacific&Atlantic)

Радно председништво: Проф. др Бранка Николић, Проф. др Глигор Тофоски

10:45-10:57

Крварења код узнапредовалог карцинома грлића материце – емболизација артерије утерине као једна од могућности у палијативном приступу

Проф.др

Радомир Живадиновић

10:57-11:09

Место лапароскопске хирургије у третману масивних интраабдоминалних гинеколошких крварења

Асс. др

Драгиша Шљиванчанин

11:09-11:21

Дијагностичко терапијски приступ акутној масивној хеморагији у гинекологији

Доц. др Растко Маглић

11:21-11:33

Некротизирајући фасцилитис – приказ случаја

Доц. др Милош Пантелић

11:33-11:45

Примена терапијских протокола у збрињавању масивног крварења у гинекологији

Проф. др Татјана Мостић Илић

11:45-11:57

Хематолошки фактор као могући узрок масивних крварења

Проф. др Предраг Миљић

11:57-12:15               Дискусија

12:15-12:30          Сателитски симпозијум Еwopharma – Високодозно

                              интравенско гвожђе у гинекологији

12:30-12:45              Кафе пауза

12:45-14:00

Округли сто – ГЕСТАЦИОНЕ ТРОФОБЛАСТНЕ БОЛЕСТИ

                                  (сала Pacific)

 

Модератори: Проф. др Весна Кесић, Проф. др Бранка Николић

Учесници: Проф. др Весна Кесић, Проф. др Бранка Николић, Проф. др Весна Ећим Злојутро, Проф. др Горан Релић, Прим. др Снежана Шушњар, Прим. др Љиљана Стаматовић

           Панел дискусија – МЕНОПАУЗАЛНА ТРАНЗИЦИЈА

                                              (сала Atlantic)

Модератор: Проф. др Светлана Спремовић Рађеновић

12:45-12:57

Хормонска терапија у менопаузи – шта су могућности у свету и у Србији

Доц. др Јован Била

12:57-13:09

Генитоуринарни синдром у климаксу и постменопаузи

Проф. др Ана Митровић Јовановић

13:09-13:21

Уринарна инконтиненција као проблем менопаузалне жене

Прим. др Саша Гудовић

13:21-13:33

Инфекције уринарног тракта у постменопаузи

Проф. др Сања Симић

13:33-13:45

Дискусија

13:45-14:00       Сателитски симпозијум Pharmanova – Примена Oestrofact silver protect у третману вагиналних инфекција, Асс др Драгиша Шљиванчанин

14:00-14:15   Сателитски симпозијум Innventa pharm – Место примене лека GINOMINN у клиничкој пракси        

14:15-14:45                              РУЧАК

14:15-14:45          Постер презентације (фоаје сала Pacific&Atlantic)

                                            Радно председништво:

             Доц. др Расто Маглић, Асс др Радмила Спарић, др Душан Симић

Александар Шипка и др. Лимфоепителиому сличан карцином грлића материце – приказ случаја – дијагностика, лечење, праћење. Институт за онкологију Војводине.

Лука Анђелић и др. Превенција и решавање компликације код хистероскопије.

Ана Девић и др. Анемија услед прекомерног крварења због миома- приказ случаја. КБЦ Земун.

Драгана Бакић Оршит и др. Хепарином индукована тромбоцитопенија  и  псеудотромбоцитопенија. УКЦС.

Иван Мадић и др. ХеЛа бесмртне ћелије-вечна полемика. КБЦ Земун.

Иван Мадић и др. Значај очувања репродуктивног здравља и примене метода контрацепције у групи адолесцената из средње медицинске школе. КБЦ Земун.

Иван Чукић и др. Историјат градског породилишта у  Крунској улици у Београду; Завод за заштиту студената Београд.

Ненад Кокошар и др. Обострани серозни карцином јајника са изолованом метастатском променом у вагини – приказ случаја. ГАК Народни Фронт.

 

14:45-15:00   Сателитски симпозијум Ewopharma – Медикаментозни третман гениталних брадавица и вулварних неоплазија – каква је улога системских имуномодулатора?

 

Тема III први део – КАКО ОЧУВАТИ РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЉЕ

                                                    (сала Pacific)

Радно председништво: Проф. др Александар Стефановић, Прим. др Зоран Станковић, Доц. др Феђа Омерагић

15:00-15:12

Значај и утицај инфекција на очување репродуктивног здравља

Проф. др Љубомир Петричевић

15:12-15:24

Цервикална патологија и репродуктивно здравље адолесцената и младих жена

Проф. др Радомир Живадиновић

15:24-15:36

Контрацепција код најмлађих пацијенткиња

Прим. др Катарина Седлецки

15:36-15:48

Конзервативни приступ у лечењу

премалигних и малигних промена ендометријума

Проф. др Катарина Стефановић

15:48-16:08    Сателитски симпозијум Merck  MSD – ХПВ инфекција и њене последице, ситуација у Србији. Проф. Др Катарина Стефановић

16:08-16:15          Кафе пауза

Тема III други део – КАКО ОЧУВАТИ РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЉЕ

Радно председништво: Проф. др Александар Стефановић, Прим. др Зоран Станковић, Доц. др Феђа Омерагић

16:15-16:27

Савремени приступ третману инфертилитета код пацијенткиња са ендометриозом – ИВФ и/или операција?

Проф. др Ђорђе Илић, Доц. др Стеван Милатовић, Др Ксенија Антић

16:27-16:39

Миомектомија – индикације и приступ

Др Милан Докић

16:39-16:51

Аднексални тумори код младих пацијенткиња – шта оперисати, а шта не

Асс. др Зоран Вилендечић

16:51-17:03

Аномалије гениталног тракта

Проф. др Александра Димитријевић

17:03-17:15

Адолесцентни порођаји и информисаност о репродуктивном здрављу

Проф. др Горан Релић

17:15-17:30                           Дискусија

Тема IV – ЕДУКАЦИЈА  МЛАДИХ ЛЕКАРА (ЕНТОГ) И ИЗАЗОВИ ЕДУКАЦИЈЕ У СРБИЈИ У 21.ВЕКУ

                                  (сала Atlantic)

Радно председништво: Доц. др Игор Пилић, Доц. др Јелена Дотлић, Асс. др Милош Радојевић

16:15-16:27

Значај правилног вођења медицинске документације

Асс. др Радмила Спарић

16:27-16:39

Вештачка интелигенција, машинско учење и биоинформатичка анализа у гинекологији – садашњост, а не будућност

Др Александар Ракић

16:39-16:51

Вештачка интелигенција, машинско учење и биоинформатичка анализа у перинатологији – садашњост, а не будућност

Др Александра Белеслин 

16:51-17:00          Дискусија

                    СЛОБОДНА САОПШТЕЊА – гинекологија

                                            (сала Atlantic)

Радно председништво: Прим. др Аца Ћирковић, Доц. др Јелена Мицић,

                                          Др Гордана Ковачевић

17:00-17:05

Искуства Института за онкологију Војводине у примени NACT код пацијенткиња  лечених од карцинома грлића материце

Александар Шипка и др;

Институт за

Онкологију Војводине

17:05-17:10

Сезонске промене у величини доминантних фоликула не представљају фактор успеха интраутерине инсеминације

Маја Мацура и др; КГА УКЦС

17:10-17:15

Оперативно лечење бенигних промена на утерусу и аднексама – утицај на репродуктивно здравље

Марија Ђорђевић и др; КЦ Ниш

17:15-17:20

Да ли можемо побољшати дијагностику вулвовагиналане кандидозе код нас?

Марина Стојковић и др; ГЗЗЈ

17:20-17:40             Дискусија

 

17:40-18:00

 

ЕВАЛУАЦИЈА ЕДУКАЦИЈЕ

 

ПОДЕЛА СЕРТИФИКАТА

 

 

 

СВЕЧАНО ЗАТВАРАЊЕ

66. ГАН ГАС СЛД

 

НАПОМЕНА:

 

Уводна предавања ограничена су на 12 минута, пленарна предавања на 20 минута, предавања округлих столова на 12 минута, а слободна саопштења на 5 минута, према сатници која је у програму.

 

Заседања ће бити опремљена електронским тајмером и микрофон предавача који прекорачи време задато програмом ће, након упозорења, бити аутоматски искључен.

 

РЕДАКЦИОНИ ОДБОР

66. ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКЕ НЕДЕЉЕ

 

Проф. др Жељко Миковић

Проф. др Весна Кесић

Проф. др Бранка Николић

Проф. др  Љиљана Мирковић

Проф. др Снежана Плешинац

Проф. др Ђорђе Илић

Проф. др Александра Димитријевић

Доц. др Весна Марковић Мандић

Асс. др сц. Тијана Јањић

Асс. др сц. Реља Лукић      

Прим. мр сц. Александар Ћурковић

Асс. др сц. Слађана Михајловић

                                                          ИЗДАВАЧ:

ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА СЕКЦИЈА

СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА

 

                                       ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:

 

ПРОФ. ДР ОЛИВЕРА КОНТИЋ-ВУЧИНИЋ

 

 

ГОСТИМА И СВИМ УЧЕСНИЦИМА

66. ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКЕ НЕДЕЉЕ

ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКЕ СЕКЦИЈЕ

СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА

ЗАХВАЉУЈЕМО НА УЧЕШЋУ

Председништво Секције

 

       

 

Scroll to Top